Een wijk vol historie

Sociale grond

Tuinbuurt Vrijlandt komt op een plek vol historie. In 1940 werd hier de buurt Smeetsland gebouwd. Een bloeiende wijk met een uitgebreid verenigingsleven. De sociale controle was in die tijd groot, en burenhulp een belangrijk goed. Ondanks het tijdelijke karakter van de buurt bleef Smeetsland hier tot in het begin van deze eeuw bestaan.

Wonen in het groen

Tuinbuurt Vrijlandt is geïnspireerd op de tuindorpstijl die vanaf de jaren twintig van de vorige eeuw een introductie kreeg in Nederland. Het zijn van oudsher groene wijken met een typisch dorps karakter waar bewoners in harmonie met elkaar samenleven. Dit type wijken is te herkennen aan een rijke architectuur, met bijzondere detaillering in het metselwerk en het gebruik van erkers. De architectuur kenmerkt zich door de prominent aanwezige kapvormen en ver-bijzonderingen op de hoeken. Erkers zorgen voor extra daglicht en uitzicht op de groene en water-rijke openbare ruimte.

Inbreidingswijk

Met Tuinbuurt Vrijlandt wordt een nieuwe woonwijk gemaakt met behoud van de waardevolle onderdelen zoals de bestaande bomen en de singels aan de randen van het gebied. Er wordt aangesloten op de bestaande straatpatronen en bruggen over het water gemaakt ter verbetering van de verbinding. De bestaande speeltuin Smeetsland krijgt een goede aansluiting in het plan. Door het toevoegen van een grote centrale vijver is extra ruimte voor waterberging. Met het voorbelasten van de bodem ontstaat een solide ondergrond voor een toekomstbestendige wijk. In samenwerking met Havensteder, gemeente Rotterdam en de omwonenden is Tuinbuurt Vrijlandt tot stand gekomen en zal een waardevolle plek zijn voor de hele wijk.

Gemeenschapszin

Bewonersparticipatie, sociale cohesie en gezond leven zijn belangrijke kernwaarden van Tuindorp Vrijlandt. In de wijk zijn plekken opgenomen om elkaar te kunnen ontmoeten, veilig te kunnen spelen, je wordt gestimuleerd om te bewegen . Dit alles in een woonwijk waar veel verschillend groen aanwezig is, dat uitnodigt om naar buiten te gaan of te tuinieren.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Tuinbuurt Vrijlandt is een ontwikkeling van: Ballast Nedam Development